Firma  powstała w 1982 r. jako spółka cywilna. Początkowo produkowaliśmy akcesoria łazienkowe z rurek stalowych. Na bazie uzyskanych doświadczeń w  1986r. rozpoczęliśmy produkcję sprzętu rehabilitacyjnego do obsługi osobistej osób nie w pełni  sprawnych, wyróżnionego, w 1995 r. , w drugiej edycji konkursu “Łódź Proponuje“. 

 
    W 2011 roku spólka została rozwiązana. Firma kontynuuje działalnośc  pod kierownictwem mgr inż. Marka Małkusa , absolwenta Politechniki Łódzkiej.

   W 2013 roku całkowicie zmieniliśmy profil działalności.
Przestaliśmy wytwarzać wyposażenie dla niepełnosprawych.

Obecnie  produkujemy elementy z branży elekrtrotechnicznej na zamówienie
zagranicznego kontrahenta. Nie są one przedmiotem handlu na otwartym rynku.

 

 

             

                       
                                     Marandex  P.P.H.   Marek Małkus
92-318 Łódź , al. Piłsudskiego 135                               kom. 508 165 225
NIP 726-025-66-68  REGON 470609079                      reha@marandex.pl